بایگانی برچسب: چه میزان ریزش مو در روز طبیعی است

چه مقدار ریزش مو در روز طبیعی است و بیماری محسوب نمی شود؟

مقدار طبیعی ریزش مو در روز

چه مقدار ریزش مو در روز طبیعی است و بیماری محسوب نمی شود؟ به طور متوسط بر روی سر هر فرد تعداد 100.000 تا 150.000 تار مو وجود دارد که مقدار 50 تا 100 عدد آن در طول روز دچار ریزش می شود. ممکن است این تصور در شما ایجاد شود که این میزان ریزش […]