بایگانی برچسب: جوش پوست سر و ریزش مو

تاثیر جوش سر بر روی ریزش مو ها

تاثیر جوش سر بر روی ریزش مو ها

تحقیقات نشان می دهد که بین ریزش موی سر شما و برخی از جوش ها رابطه ای وجود دارد.این جوش ها جوش های فولیکولیت نامیده می شود و دلیل تاثیر آن ها در ریزش مو بخاطر تغییراتی است که این جوش ها در پوست شما ایجاد می کنند. تمامی قسمت های مختلف بدن شما بر […]